Kontakt

TJ Amasoma, IČ 18608671

Nezisková instituce zapsaná u Městského soudu v Praze dne 24. 1. 1991, spis.zn. číslo L1676

Předseda Oddílu:
Veronika Šindelářová tel.: +420 777 802 262 e-mail: ronis1@seznam.cz info@amasoma.cz

Členové výboru:
Veronika Šindelářová, David Adam, Petr Čech, Radek Svajčík, Milan Hutera

Revizní komise:
Karel Oliva, Miroslav Káš, Pavel Dudaščík ml.